ธงประจำพระองค์

 ธงประจำพระองค์

ธงมหาราชน้อย

          แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมี ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้าง ครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก 3 ใน 8 ส่วน ของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น 8 เท่าของความกว้างของ ตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ

ธงมหาราชใหญ่

          มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลือง มีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง

Comments are closed.